அன்புள்ள டானியாவுக்கு, பள்ளிக்குச் செல்லத் தொடங்கிவிட்டாய் என்றறிந்தேன் – முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ட்வீட்


அன்புள்ள டானியாவுக்கு,  

பள்ளிக்குச் செல்லத் தொடங்கிவிட்டாய் என்றறிந்தேன். 

மகிழ்ச்சி!”  “ஆசிரியர்களோடு அன்பான நண்பர்களும் உனது உயர்வுக்கு உறுதுணையாக அமைய வாழ்த்துகிறேன்!”  –

 முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ட்வீட்

3403634


Leave a Comment