அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வு வயது 65 ஆக உயர்வு எனும் அரசாணை போலியானது !


Title of the document

அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வு வயது 65 ஆக உயர்வு எனும் அரசாணை போலியானது !

ஆந்திர மாநில அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வு வயது 65 ஆக உயர்வு எனும் அரசாணை போலியானது!!!

# இந்த பயனுள்ள தகவலை அனைவருக்கும் பகிருங்கள் – யாரேனும் ஒருவருக்காவது பயன்படும்…


Leave a Comment