அரசு பள்ளிகளில் கழிப்பறை, ஆய்வகம் போன்ற வசதிகள் போதுமானதாக இல்லை: சிஏஜி அறிக்கை


 

அரசு பள்ளிகளில் கழிப்பறை, ஆய்வகம் போன்ற வசதிகள் போதுமானதாக இல்லை என சிஏஜி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. 2016-21 வரையிலான காலத்தில் அரசு உயர், மேல்நிலை பள்ளிகளில்முறையே 14.76 மற்றும் 11.84% ஆகா குறைந்துள்ளது. தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை அதிகரித்துள்ள நிலையில் அரசு பள்ளிகளில் குறைந்துள்ளது என சிஏஜி தெரிவித்துள்ளது.


Leave a Comment