ஆசிரியரல்லாப் பணியாளர்கள் விபரங்களை இன்றே EMIS தளத்தில் பதிவு செய்ய பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!

[ad_1]

IMG_20210824_194315

பள்ளிக்கல்வித்துறையின்கீழ்
செயல்படும் முதன்மை / மாவட்ட / வட்டாரக் கல்வி அலுவலகங்களில்
பணியாற்றிவரும் , ஆசிரியரல்லாதப் பணியாளர்கள் ( Non – Teaching Staff )
மற்றும் நிருவாகம் சார்ந்த பணியாளர்கள் உட்பட ( முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின்
நேர்முக உதவியாளர் ( மேல்நிலை / உயர்நிலை ) , மாவட்டக் கல்வி அலுவலரின்
நேர்முக உதவியாளர் , சுற்றுச்சூழல் ஒருங்கிணைப்பாளர் , முறையான
கண்காணிப்பாளர் , பதவி உயர்த்தப்பட்ட கண்காணிப்பாளர் , உதவியாளர் , இளநிலை
உதவியாளர் , தட்டச்சர் , மற்றும் இதரப் பணியாளர்கள் ) சார்பான விவரங்களை
முதன்மைக் கல்வி அலுவலகத்திற்கென அளிக்கப்பட்டுள்ள User Name / Password – ஐ
பயன்படுத்தி , இணையதளத்தில் ( EMIS ) இன்றே ( 24.08.2021 ) பதிவேற்றம்
செய்திட அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களும் கேட்டுக்
கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

[ad_2]

Leave a Comment