ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு பிப்ரவரி 2020ல் பணிநியமனம் பெற்ற தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலப் பாட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு பொதுவான பணிவரன்முறை ஆணை வழங்கி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு!


 

 

 

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு பிப்ரவரி 2020ல் பணிநியமனம் பெற்ற தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலப் பாட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு பொதுவான பணிவரன்முறை ஆணை வழங்கி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு! – Download Here

 

 

 


Leave a Comment