ஆசிரியர் பொது மாறுதல் மற்றும் பணி நிரவல் கலந்தாய்வு எப்போது நடைபெறும்?

[ad_1]

ஆசிரியர் பொது மாறுதல் மற்றும் பணி நிரவல் கலந்தாய்வு எப்போது நடைபெறும்?

பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களின் விளக்கம்👇👇👇👇

Teachers Transfer Counselling 2021 – Education Minister Announcement – View here

[ad_2]

Leave a Comment