ஆண்டுதோறும் 100 சிறந்த பள்ளித் தலைமை ஆசிரியருக்கான அறிஞர் அண்ணா தலைமைத்துவ விருது – பேரவையில் அறிவிப்பு


சிறந்த பள்ளித் தலைமை ஆசிரியருக்கான அறிஞர் அண்ணா தலைமைத்துவ விருது 

கல்வி
, விளையாட்டு , மாணவர் மேம்பாடு . பள்ளிக் கட்டமைப்பு , பள்ளி மேலாண்மைக்
குழுவின் செயல்பாடு . இல்லம் தேடிக் கல்வி என அரசின் திட்டங்கள்
அனைத்தையும் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு அறிஞர் அண்ணா
தலைமைத்துவ விருது வழங்கப்படும் . ஆண்டுதோறும் 100 தலைமை
ஆசிரியர்களுக்குப் பாராட்டுச் சான்றிதழும் , கேடயமும் . பள்ளிக்கு ரூ .10
இலட்சம் ஊக்க நிதியும் வழங்கப்படும் .

IMG-20220411-WA0022


Leave a Comment