ஆதிதிராவிடர் – பழங்குடியினர் நலத்துறை பள்ளிகள் பள்ளிக்கல்வித் துறையுடன் இணைக்கப்படுமா ? சட்டசபையில் முதல்வர் விளக்கம்.

[ad_1]

 

ஆதிதிராவிடர் – பழங்குடியினர் நலத்துறை பள்ளிகள் பள்ளிக்கல்வித் துறையுடன் இணைக்கப்பட மாட்டாது. அப்பள்ளிகள் நலத்துறையின் கீழ் தனித்தே செயல்படும் என சட்டசபையில் முதல்வர் அறிவிப்பு. 

CM Press News 08.09.2021 – Download here

[ad_2]

Leave a Comment