இன்று முதல் செப்.15 வரை பள்ளிகளில் சுகாதாரம் சாா்ந்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகள் எவ்வாறு நடத்துவது?

[ad_1]

 

” தூய்மையான நிகழ்வுகள்-2021′ என்ற திட்டத்தின்கீழ் அனைத்து வித பள்ளிகளிலும் செப்டம்பா் 1 முதல் 15-ஆம் தேதி வரை சுகாதாரம் சாா்ந்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான வழிகாட்டுதல்கள், கால அட்டவணை : 

School Cleanliness Activities Schedule – View here…

[ad_2]

Leave a Comment