இன்றைய கல்வித் தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் ( 13.09.2021 ) 8 ஆம் வகுப்பு

[ad_1]

இன்றைய கல்வித் தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் ( 13.09.2021 ) 8 ஆம் வகுப்பு

English | Grammar | Conjunctions or Connectors CLICK HERE
வகுப்பு 8|கணிதம்| வடிவியல் | சர்வசம முக்கோணங்களை அறிதல்- CLICK HERE
வகுப்பு 8 | அறிவியல் | அளவீட்டியல் | அலகு 1- CLICK HERE
வகுப்பு 8 | சமூக அறிவியல் | சைகைமொழி வழி | நீரியல் சுழற்சி- CLICK HERE

[ad_2]

Leave a Comment