இல்லம் தேடிக் கல்வி மையங்கள் மே மாதத்தில் செயல்படுமா ? – வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு.


 இல்லம் தேடிக் கல்வி மையங்கள் மே மாதத்தில் செயல்படுமா ?   – வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு.  

கோடை விடுமுறையில் இல்லம் தேடிக் கல்வி தன்னார்வலர்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சிகள் மற்றும் சிறப்பு முயற்சிகள் வழிகாட்டுதல்கள் குறித்து சிறப்புப் பணி அலுவலர் உயர்திரு.இளம்பகவத் இ.ஆ.ப. அவர்களது கடிதம்…

Illam Thedi Kalvi – Activities During the Summer Vacation in May – Guidance for Volunteers Special Mission Officer Letter – Download here


Leave a Comment