உறுதிமொழி – அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய பிறந்த நாளான ஏப்ரல் திங்கள் 14 – ஆம் நாளை ஆண்டுதோறும் “சமத்துவ நாள்” ஆக அனுசரிப்பது – உறுதிமொழி மேற்கொள்வது – ஆணை வெளியிடப்படுகிறது


 உறுதிமொழி – அண்ணல்
அம்பேத்கர் அவர்களுடைய பிறந்த நாளான ஏப்ரல் திங்கள் 14 – ஆம் நாளை
ஆண்டுதோறும் “சமத்துவ நாள்” ஆக அனுசரிப்பது – உறுதிமொழி மேற்கொள்வது – ஆணை
வெளியிடப்படுகிறது..


Leave a Comment