ஊக்க ஊதிய உயர்வு பற்றி மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள அறிக்கை….அதன் படி ஊக்க ஊதியம் வழங்கபடும் என்று தமிழக முதல்வர் அறிவிப்பு…

[ad_1]

 ஊக்க ஊதிய உயர்வு பற்றி  மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள அறிக்கை….அதன் படி ஊக்க ஊதியம் வழங்கபடும் என்று தமிழக முதல்வர் அறிவிப்பு…👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

click here to download-post

[ad_2]

Leave a Comment