கடந்த டிசம்பர் 2021 ல் தள்ளி வைக்கப்பட்ட CTET தேர்வுகள் 17/01/2022 முதல் நடைபெறும் – HALL TICKETS வெளியீடு


 CTET 2022 Postponed Exam Dates of 16th & 17th Dec 2021 Cancelled Papers

CBSE has rescheduled the 16th Dec 2021 (Paper-2) & 17th Dec 2021 (Paper-1 & 2) Cancelled Papers on 17th & 21st January 2022.
These examinations could not be completed due to unexpected technical
requirements. Candidates can download the admit cards for 17th & 21st Jan 2022 Exam on its Official website –

 ctet.nic.in.

JagranjoshSome
of the candidates whose examination was scheduled to be held on 16th
& 17th December 2021 at Purnea (Purnia) have been allotted a revised
date of examination – 12th January 2022
The request for change of examination city, examination centre and date of examination will not be entertained.

 


Leave a Comment