கூடுதல் கல்வித் தகுதிக்கு உயர் தொடக்கநிலை ஊதியம் (Higher Start of Pay) கிடையாது – பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு.

[ad_1]

 

கூடுதல் கல்வித் தகுதிக்கு உயர் தொடக்கநிலை ஊதியம் (Higher Start of Pay) கிடையாது – பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு.

[ad_2]

Leave a Comment