கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளி திறக்கும் நாளன்று மாணவர்களுக்கு பாடநூல்கள் மற்றும் இதர கல்வி உபகரணப் பொருட்களை வழங்கிட பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!


கோடை
விடுமுறை முடிந்து பள்ளி திறக்கும் நாளன்று மாணவர்களுக்கு பாடநூல்கள்
மற்றும் இதர கல்வி உபகரணப் பொருட்களை வழங்கிட பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர்
உத்தரவு!

CoSE – Books & Other Things Issuance Proceedings – Download here


Leave a Comment