சென்னையில் பிப்ரவரி -11 இல் CPS ஒழிப்பு கோரிக்கை மாநாடு..


 

சென்னையில் FEB -11 இல் CPS ஒழிப்பு கோரிக்கை மாநாடு….

அரசு ஊழியர்கள் , ஆசிரியர்களுக்கு புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை செயல்படுத்தக் கோரி CPS ஒழிப்பு இயக்கம் சார்பில் சென்னையில் பிப் -11 இல் கோரிக்கை மாநாடு நடைபெற உள்ளது… 


Leave a Comment