தேசிய நல்லாசிரியர் விருதுக்கான பட்டியல் அறிவிப்பு – தமிழகத்தில் இருந்து இரு ஆசிரியைகள் தேர்வு.

[ad_1]

தேசிய
நல்லாசிரியர் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள ஆசிரியர்கள் பட்டியல்
வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் தமிழகத்தின் சார்பில் இரு ஆசிரியைகள் தேர்வு
செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

1. Ms Asha Devi K , Head Teacher , Panchayath Union Middle School , Piratiyur , Manikandam , Tiruchirappalli Tamil Nadu – 620009

2. Ms Lalitha D , Headmistress , Government Girls Higher Secondary School , Modakkurichi , Erode , Tamil Nadu – 638104

List of Awardee Teachers Selected for National Award – 2021 Pdf – Download here…

[ad_2]

Leave a Comment