தேர்வுகளுக்குரிய பாடவாரியான , அறைவாரியான வருகைப்பதிவேடு பட்டியல் அனுப்ப தேர்வுத்துறை இயக்குநர் உத்தரவு.


 

மார்ச் / ஏப்ரல் 2023 மேல்நிலை முதலாம் மற்றும் இரண்டாமாண்டு பொதுத் தேர்வுகள் முடிவுற்றதும் அனைத்து தேர்வு மைய முதன்மைக் கண்காணிப்பாளர்களிடமும் தத்தமது தேர்வு மையத்தில் நடைப்பெற்ற அனைத்து தேர்வுகளுக்குரிய பாடவாரியான , அறைவாரியான வருகைப்பதிவேடு பட்டியல் ( Hall Wise Attendance Sheet ) மற்றும் பெயர்ப் பட்டியல் ( Nominal Roll ) படிவங்கள் தொகுத்துக் கட்டி தங்களின் அலுவலகத்தில் 06.04.2023 அன்று ஒப்படைக்கும் படி தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. 

தேர்வு முடிவு தொடர்பாக இவ்வலுவலகத்தில் கோரப்படும் அனைத்து விவரங்களையும் உடனடியாக வழங்கிடும் பொருட்டு உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் பெறப்பட்ட வருகைப்பதிவேடு மற்றும் பெயர் பட்டியல்களை தனித்தனியாக தேர்வு மைய வாரியாக பிரித்து வைத்துக் கொள்ளுமாறும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது .


Leave a Comment