தொடக்கப் பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து 8ஆம் தேதிக்கு பிறகு முடிவு எடுக்கப்படும்” -பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர்

[ad_1]

 

  

“தொடக்கப் பள்ளி என்பது மிகமிக அவசியம்; தொடக்கப் பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து 8ஆம் தேதிக்கு பிறகு முடிவு எடுக்கப்படும்”

-பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் – தகவல்….

[ad_2]

Leave a Comment