நிர்வாக காரணம்” என்ற காரணம் கூறி அரசு ஊழியர்களை பணி மாறுதல் செய்யக் கூடாது.நிர்வாக காரணம்” என்றால் அதற்கான ஆவணங்களுடன் அதனை நிருபிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

[ad_1]

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[ad_2]

Leave a Comment