பதவி உயர்வில் சென்ற இளைய ஆசிரியரைப் பதவியிறக்கம் செய்து மூத்த ஆசிரியருக்குப் பதவி உயர்வு – DEO Proceedings


பதவி உயர்வில் சென்ற பணியில் இளைய ஆசிரியரைப் பதவியிறக்கம் செய்து, ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டத்தில் சிறை சென்ற பணியில் மூத்த ஆசிரியருக்குப் பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டது – நாமக்கல் மாவட்டக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் 

(Junior teacher fired and Senior teacher who prisoned in JACTTO-GEO strike got promotion – Proceedings of Namakkal District Educational Officer) 

ந.க.எண்: 10230/அ1/2018, நாள்: 22-12-2021…

 DEO Proceedings – Download here…


Leave a Comment