பள்ளிகளில் சுகாதாரம் சார்ந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நாள் வாரியாக நடத்துதல் கால அட்டவணை மாநில திட்ட இயக்குநர் வெளியீடு.

[ad_1]

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி – தூய்மை நிகழ்வுகள் -2021 – பள்ளிகளில் சுகாதாரம் சார்ந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்துதல்- சார்பாக மாநில திட்ட இயக்குநரது செயல்முறைகள்.

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி- தூய்மை நிகழ்வுகள் -2021 – பள்ளிகளில் சுகாதாரம் சார்ந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்துதல் – சார்பாக மாநில திட்ட இயக்குநரது செயல்முறைகள் :

1.9.2021- புதன் கிழமை – தூய்மை உறுதிமொழி தினம்

2.9.2021- வியாழக் கிழமை தூய்மை விழிப்புணர்வு தினம் 

3.9.2021- வெள்ளிக்கிழமை சமூக விழிப்புணர்வு தினம்

4.9.2021 -5.9.2021- சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பசுமைப் பள்ளி இயக்க நாட்கள்

6.09.2021 & 7.9.2021- திங்கட்கிழமை மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமை

தூய்மை நிகழ்வுகளில் பங்கேற்றல் 

8.9.2021- புதன்கிழமை கை கழுவும் தினம்

9.9.2021- 10.9.2021 வியாழக்கிழமை மட்டும் வெள்ளிக்கிழமை தன் சுத்தம் மற்றும் சுகாதார தினம்

11.9.2021&12.9.2021 சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தூய்மை நிகழ்வுகள் சார்ந்த கண்காட்சிகள் தினம்

15.9.2021- புதன்கிழமை பரிசுகள் வழங்கும் தினம்

Cleanliness Activities spd Proceedings – Download here…

[ad_2]

Leave a Comment