பள்ளிகளுக்கு வர மாணவர்களை கட்டாயப்படுத்தவில்லை !!!. – ஐகோர்ட் கிளையில் தமிழக அரசு பதில்!

[ad_1]

*பள்ளிகளுக்கு வர மாணவர்களை கட்டாயப்படுத்தவில்லை !!!. – ஐகோர்ட் கிளையில் தமிழக அரசு பதில் !!!.

*தமிழ்நாட்டில் பள்ளிகளை திறக்க தடையில்லை !!!.

*மாணவர்களை பள்ளிகளுக்கு வரச் சொல்லி கட்டாயப் படுத்தக் கூடாது எனவும் உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவு !!!.

[ad_2]

Leave a Comment