பள்ளிக் கல்வி மற்றும் தொடக்கக் கல்வி – ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பு – இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!


நிருவாக காரணங்களுக்காக மேற்காண் பொது மாறுதல் மற்றும் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வுகள் ( தொடக்கக் கல்வி & பள்ளிக் கல்வி ) தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. கலந்தாய்வு நடைபெறும் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்ற தகவல் அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு தெரிவிக்கலாகிறது.


Leave a Comment