பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ , மாணவிகள் வரும் செப்டம்பர் 1 முதல் அடையாள அட்டை , சீருடையுடன் அரசு பேருந்துகளில் கட்டணமின்றி பயணம் செய்யலாம்; போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் தகவல்

[ad_1]

பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ ,
மாணவிகள் வரும் செப்டம்பர் 1 முதல் அடையாள அட்டை , சீருடையுடன் அரசு
பேருந்துகளில் கட்டணமின்றி பயணம் செய்யலாம்; போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர்
தகவல்.

[ad_2]

Leave a Comment