பாலிடெக்னிக் செமஸ்டர் தேர்வு முடிவுகளை இணையதளத்தில் வெளியிட்டது தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம்.

[ad_1]

பாலிடெக்னிக்செமஸ்டர் தேர்வு முடிவுகளை https://t.co/HSSnNFxK4n இணையதளத்தில் வெளியிட்டது தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம்.

2,96,886 பேர்தேர்வு எழுதியதில் 2,71,636 பேர் ( 91.49% ) தேர்ச்சி.

24,968 பேர்தேர்ச்சி பெறவில்லை.

282 பேரின்முடிவுகள் நிறுத்திவைப்பு.

[ad_2]

Leave a Comment