பொறியியல் படிப்பு மாணவர் சேர்க்கைக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு.

[ad_1]

 பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பித்த 1.40 லட்சம் மாணவர்கள் இணையதளம் வழியாக மதிப்பெண்களை அறியலாம்

https://www.tneaonline.org/ என்ற இணையதளத்தில் தரவரிசை பட்டியலை மாணவர்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

Tamil
Nadu Engineering Admissions 2021 (TNEA 2021) is a complete online
process includes Registration, Payments, Choice Filling, Allotment and
Confirmation. Candidates are requested to read the instructions given
here completely for the successful completion of their Counseling and
Admissions.

Rank list has been published , you can check your rank by login into system.

Special Reservation Counselling to be conducted between 15-09-2021 and 24-09-2021, details will follow.

This year 440 colleges are included in counselling and total available seats are 151870, further details will follow.

[ad_2]

Leave a Comment