மலை சுழற்சி கலந்தாய்வு சார்ந்த வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்காக மாண்புமிகு நீதிபதி D.KRISHNAKUMAR அவர்கள் அமர்வில் list 2ல், 22வது வழக்காக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது


Recent Posts


Leave a Comment