மாணவர்களுக்கு மட்டுமே விடுமுறை – ஆசிரியர்கள் வழக்கம்போல் பள்ளிக்கு வர வேண்டும் – CEO Proceedings


1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டும் 10.01.2022 வரை விடுமுறை – ஆசிரியர்கள் வழக்கம்போல் பள்ளிக்கு வருகைபுரிந்து பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் – திண்டுக்கல் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் 

Holidays for 1st to 8th Standard students only – Teachers must attend school as usual – Dindigul District Chief Educational Officer Proceedings 


Leave a Comment