மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுடன் பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் ஆலோசனை

[ad_1]

 
மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி
அலுவலர்களுடன் பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் ஆலோசனை
மேற்கொண்டுள்ளார். 6 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து
கல்வி அலுவலர்களுடன் அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

[ad_2]

Leave a Comment