10ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழை எவ்வாறு பதிவிறக்கம் செய்வது? Direct Link

[ad_1]

10ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான Result மற்றும் தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் 23.08.2021 காலை 11 மணி முதல் மாணவர்கள் கீழ் உள்ள இணைப்பை பயன்படுத்தி அதில் பதிவெண் மற்றும் பிறந்த தேதி பதிவிட்டு மதிப்பெண் பட்டியல் (Mark Sheet) பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளாலாம்.

[ad_2]

Leave a Comment