“GDS-கிராமிய அஞ்சலக ஊழியர்” வேலைவாய்ப்புக்கான அறிவிப்பு வெளியீடு. – Kalviseithi


 

“இந்திய அஞ்சல் துறையில் (INDIA POST) ” எவ்வித தேர்வுகளும் இல்லாமல் நேரடியாக (Only Merit) 10 வகுப்பு மதிப்பெண் அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்படும் “GDS-கிராமிய அஞ்சலக ஊழியர்” வேலைவாய்ப்புக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Notification – Download here….


Leave a Comment