ITI – பயின்ற மாணவர்கள் +1 மற்றும் +2 தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலப் பாடம் துணைத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்


 

தொழிற்பயிற்சி (ITI) பயின்ற மாணவர்கள் +1 மற்றும் +2 தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலப் பாடம் துணைத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தேர்வுத்துறை அறிவிப்பு!


Leave a Comment